رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر قزوین: "باید نیاز به حجاب را به طور علمی توضیح دهیم"

پنج شنبه, 15 تیر 1396

IMAGE

  دانشگاه ها قطب های بررسی حجاب و عفاف رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر قزوین: "باید نیاز به حجاب را به طور علمی توضیح دهیم" هم زمان با ماه مبارک رمضان، نشست هم اندیشی پیرامون موضوع «عفاف و حجاب» با نگاهی به ضرورت ها، تهدیدها و فرصت های اجتماعی و فرهنگی که پیرامون این سنت حسنه الهی وجود...